U saradnji sa investitorima, arhitektama i elektro inženjerima tražimo i predlažemo adekvatno rešenje za osvetljenje svakog prostora.
Projektovanje se izvodi u fazama.

I FAZA

sastanak sa investitorom/arhitektom
diskutovanje o željama, idejama, mogućnostima
sagledavanje celokupnog prostora i njegova osnovna namena
sagledavanje posebnih delova prostora (ako postoji potreba za namenskim ili akcentovanim osvetljenjem)
ručne skice i predlozi o mogućim pozicijama svetiljki
priprema za početak izrade idejnog projekta (prikupljanje svih vrstadokumentacije - Autocad fajlovi, renderi..., ili, u slucaju nepostojanja istih, merenje i fotografisanje prostora)

II FAZA

sastanak sa arhitektom/el. inžejnerom
prikazivanje obrađenog materijala u vidu 2d prezentacije kako bi se utvrdili detalji za dalje projektovanje
konačno utvrđivanje zona i namene osvetljenja
predlog nivoa osvetljaja prostora (ako već ne postoje obavezujući zahtevi)
utvrđivanje razvoda elektroinstalacija
potrošnja u odnosu na svetljosnu moć izvora
primedbe na do tada izvedeni materijal

III FAZA

sastanak sa arhitektom/el. inžejnerom
konačno prikazivanje obrađenog materijala u vidu 2D i 3D prezentacije kako bi se stekao jasan utisak željenog efekta
crtanje pozicija svetiljki sa pratećim opisima (Autocad)
konačni izgledi spuštenih plafona
biranje tipa svetlosnog izvora i boja svetla (halogenske, led, metahalogene, fluo...)
definišu se grupe paljenja i regulacija osvetljaja
katalog sa svetiljkama korišćenim u projektu
proračun osvetljaja prostora

PRINCIPI

Naša idejna rešenja rasvete baziraju se na sledećim principima:
Dizajn (uklapanje u enterijer i eksterijer)
Radni zadaci (nivo osvetljaja, širina snopa, toplota boje, rang prepoznatljivosti boja...)
Vek trajanja svetlosnog izvora (halogene, metalhalogene, led, fluo...)
Potrošnja u odnosu na svetlosnu moć izvora
Regulacija osvetljenja, grupe uključenja
Specijalni efekti

Preuzmite katalog "Kako mi to radimo"